Jeg har været selvstændig psykolog med egen virksomhed siden 2000. Jeg blev uddannet i januar 1985, og har arbejdet i det offentlige i 15 år. Her arbejdede jeg med familiebehandling på behandlingshjemmet Hostruphøj i Hobro, hvor vi brugte Den Systemiske Metode, og senere som PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) psykolog i 10 år, henholdsvis i Aarhus kommune og Hinnerup, Hadsten og Rosenholm kommuner.

Jeg har som selvstændig psykolog en psykologisk klinik, hvor jeg i nu år har tilbudt terapiforløb, rådgivning og støttende samtaler. Samtidig har jeg arbejdet som konsulent på forskellige arbejdsmarkedscentre og jobcentre i Aarhus Østjylland, og Frederiksberg Kommune . Jeg har siden 2001 lavet psykologiske undersøgelser og vurderinger for forskellige jobcentre og arbejdsmarkedscentre. Det har primært været undersøgelser, som et led i en vurdering af evt. behandlingsmuligheder/støtte, og prognose for udvikling af funktionsevne. Jeg har års erfaring i at have støttende samtaler med mennesker, der har brug for hjælp til at komme videre på arbejdsmarkedet. I forbindelse med mit konsulentarbejde for forskellige arbejdsmarkedscentre og jobcentre, har jeg superviseret jobkonsulenter, værkstedmedarbejdere, tolke og socialrådgivere! Mest i personalegrupper, men også individuelt.

Jeg har undervist forskellige grupper i ”Livsmestring” siden 2009. Det har især været grupper af borgere, som har været ledige og/eller sygemeldte. Undervisningen er foregået på arbejdsmarkedscentre o.l. Der var løbende indtag af borgere.

Jeg har års erfaring i at udføre psykologisk behandling/terapi for både voksne, unge og børn. Jeg bruger kognitiv terapi, kombineret med kropsterapi og Mindfulness metoder. I rådgivning af f.eks. forældre bruger jeg metoder fra den Systemiske Metode.